Utmärkelser

Bilder som uppmärksammats och fått diplom

En av mina bilder blev utvald på The Leica Meet vilket är en stor ära. Klicka på länken så kommer ni till utställningen!

Se även en äldre utställning på nätet.

Nu har mina bilder publicerats i en webutställning som kan ses på websidan: https://www.fotografer.n.nu/bo-hansson